Masterclass fortrolighedspolitik


1. Objekt & omfang


Denne fortrolighedspolitik vedrører tjenester, der drives af CantinaSoftware SAS , 60 rue Saint Sabin 75011 Paris - Frankrig(“Cantina”). Cantina er registreret under de franske virksomhederregistrering af Paris (75) # 524 287 646.


Cantina er forpligtet til at sikre, at dit privatliv er beskyttet.Bør vi bede dig om at give visse oplysninger, som du kan væreidentificeret ved brug af dette websted, vil det kun blive brugt i overensstemmelsemed denne fortrolighedserklæring.


Cantina personlige tjenester består blandt andet af softwareder kan integreres på et websted eller downloades, ethvert program ellerspil eller online forum tilgængeligt eller ikke via sociale netværkssidereller kører på Cantina-servere (Cantina Application), alt indhold,information eller relateret dokumentation, enhver form for information eller emnertilgængelig via Cantina Applications, enhver information eller emner ellerbrugergenereret indhold gjort tilgængeligt gennem Cantina Applications,(samlet "tjenesten").


Målet med denne fortrolighedspolitik er at angive, hvordan Cantina indsamler,bruger og beskytter alle oplysninger, som du giver Cantina, når du brugerdette websted. Ved at bruge tjenesten giver du samtykke til indsamlingen ogbrug af dine personlige oplysninger som beskrevet i fortrolighedspolitikken.Cantina kan ændre denne politik ved at opdatere denne side. Du burde tjekkedenne side med jævne mellemrum for at sikre, at du er enig i eventuelle ændringer.

Denne politik blev sidst opdateret den 20. august 2013.


2. Hvad vi indsamler, begrænser


Vi indsamler muligvis følgende data om din profil fra dig i rækkefølgeat give adgang til tjenesten: navn, adresse / placering, køn, datofødsel, legevaner og hobbyer, kontaktoplysninger såsom e-mailadresse, startside eller brugernavn til andre sociale netværk eller instantbeskednetværk, som du leverer.


Hvis tjenesten bruges via din Facebook-sociale netværksside,vi indsamler ikke personlige oplysninger leveret af Facebook, ii overensstemmelse med Facebooks privatlivspolitik. Men på dette tidspunkt og ii overensstemmelse med en sådan politik har vi adgang til og opbevarer i maksimalt 24timer følgende oplysninger: fornavn og "fan" -status. Hvornårkrævet opdaterer vi vores fortrolighedspolitik for at afspejle enhver ændring afFacebook-fortrolighedspolitik.

Når du identificerer dig selv på en tjeneste, kan du identificere dig selvvia en social netværkskonto, som Cantina kan modtageyderligere oplysninger om din profil og dit id til detwebsted.


Vi kan muligvis tilbyde dig muligheden for at indsende andre oplysninger omdig selv (såsom køn, alder, erhverv, hobbyer, interesser, zipkode osv.), eller vi kan muligvis indsamle disse oplysninger fra det socialenetværkssystemer, som du har brugt Cantina Service på (ii overensstemmelse med vilkårene for brug af disse systemer), som derefter villeogså være omfattet af denne fortrolighedspolitik.

Når du bruger en tjeneste via din side på det sociale netværk eller bruger enapp til det sociale netværk på en andens side, registrerer vi muligvis oplysningervedrørende brugen af ​​den pågældende tjeneste og også andre oplysningerder kan være synlige på din sociale netværksprofil og side ii overensstemmelse med de relevante brugsbetingelser på denne side. Som et eksempel,Vi registrerer og viser muligvis oplysninger såsom dit høje score, forumrækker og titler, forum online status, spillet session varighed ogspiludfordringer, ønskelister, tilbudslister, som du ønsker at sende tildin profilside, eller når du inviterer nye medlemmer til dit netværk ellersende meddelelser gennem tjenesten.

Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis du sender beskeder eller sender materialeindeholdende personlige oplysninger på en sådan social netværksside eller et indlæget emne til en side, der kan ses offentligt, eller et tilgængeligt forum på CantinaTjenester, disse oplysninger kan indsamles og bruges af andre. Dukan til enhver tid afslutte din konto, som fjerner din profilog andre personlige oplysninger fra synspunkt. Cantina kan dog (mener ikke forpligtet til) at opbevare oplysninger om dig, der findes på dets systemefter din opsigelse. Kontakt Cantina for at opsige dinkonto eller andre spørgsmål vedrørende din personligeInformation.


Denne fortrolighedspolitik gælder udelukkende information indsamlet afCantina. Ud over vores direkte indsamling af oplysninger, vorestredjeparts serviceleverandører (såsom betalings- og tilbudsleverandører )der kan levere betalingstjenester (gennem mikrobetalinger eller annoncer) eller CPAtilbud kan indsamle eller få andre til at indsamle bankoplysninger, telefonnumreeller e-mail-adresser fra dig. Vi kontrollerer ikke, hvordan disse tredjeparter bruger sådanne oplysninger, men vi beder dem om at afsløre, hvordan debruge personlige oplysninger, der gives dem. Nogle af disse tredjeparterkan være formidlere, der udelukkende fungerer som links i distributionenkæde og ikke opbevare, opbevare eller bruge de oplysninger, der er givet dem.Du bør altid gennemgå politikkerne for tredjeparts tjenester ogwebsteder for at sikre, at du er fortrolig med de måder, hvorpå deBrug oplysninger, du deler med dem. Vi garanterer ikke, at devil følge vores regler.


3. Hvad vi gør med de oplysninger, vi indsamler


Bemærk: Vi overfører muligvis nogle af dine oplysninger uden for dit hjemland eller uden for Frankrig eller Europa for at administrere dinkonto. Nogle lande har muligvis ikke tilsvarende databeskyttelselovgivning, der beskytter brugen af ​​dine personlige oplysninger. Vedaflevering af dine oplysninger til Cantina Service som beskrevet ovenfor, digsamtykke til, at sådanne overførsler finder sted.

Vi sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepartermen vi bruger muligvis visse oplysninger om dig, som ikke er personlige.Cantina, visse af dets partnere og hver af deres entreprenører ogmedarbejdere kan se det indhold, som du overfører til tjenesten tillevere Tjenesten eller udføre visse nødvendige opgaver vedrørendeService.


Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere din registrering og tilpersonliggør dine besøg på webstedet og den service, du haradgang. Vi kan også vise målrettede reklamer på vores hjemmeside ellerServicesider baseret på dine personlige oplysninger, men giver ikkepersonlige oplysninger til annoncørerne, hvis du ser et målrettetreklame. For eksempel med hensyn til visse karakteristika (en aldergruppe, et køn ...) eller et segment af denne gruppe.

Vi bruger muligvis aggregerede oplysninger til sporingwebstedsbrug af webstedet og for at hjælpe os med at forbedre voresService og til forsknings- og analyseformål. Vi kan passere detteoplysninger til tredjeparter. Den samlede information og statistikvil dog ikke indeholde detaljer, der kan bruges til at identificeredu.


Cantina kan videregive oplysninger om dig til sin tredjepartpartnere for at levere Tjenesten, løse serviceproblemer ogrette fejl i Tjenesten for at kommunikere med dig omService eller betalinger eller CPA-tilbud for at give dig reklame ogsalgsfremmende oplysninger i forbindelse med tjenesten og forbedringdin oplevelse af tjenesten. Dette giver dog ikke enuafhængig ret til at dele disse oplysninger.


4. Sikkerhed


Vi er forpligtet til at sikre, at dine oplysninger er sikre. IFor at forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse har viimplementerede rimelige tekniske og organisatoriske tiltag designetfor at sikre dine personlige oplysninger mod utilsigtet tab og frauautoriseret adgang, brug, ændring eller videregivelse.


5. Overførsel af oplysninger


Vi forbeholder os ret til at overføre dine personlige oplysninger tili tilfælde af overdragelse af ejerskab af Cantina eller i tilfælde af fusion elleranden erhvervelse med et andet selskab, der er relateret til virksomheden ellerTjeneste, der indsamlede sådanne oplysninger.


6. Sådan bruger vi cookies


En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computersharddisk med din tilladelse. Når du er enig, tilføjes filen ogcookien hjælper med at analysere webtrafik eller fortæller dig, hvornår du besøger enbestemt sted. Cookies tillader webapplikationer at svare på dig somen person ved at genkende dig, når du kommer tilbage på siden. Internettetapplikation kan skræddersy sine operationer til dine behov, likes ogkan ikke lide ved at indsamle og huske oplysninger om dinpræferencer.


En cookie giver os på ingen måde adgang til din computer eller nogenoplysninger om dig, bortset fra de data, du vælger at dele medos.


Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies. De fleste webbrowsereaccepterer automatisk cookies, men du kan normalt ændre din browserindstilling til at afvise cookies, hvis du foretrækker det. Dette kan forhindre dig idrage fuld fordel af hjemmesiden.

Cookies kan være forbundet med disse reklamer for at aktivereannoncør til at spore antallet af anonyme brugere, der reagerer påkampagne. Vi har ikke adgang til eller kontrol over cookies, der er placeret aftredjeparter


6. Links til andre websteder


Cantina Services kan indeholde links til andre websteder. Vi er ikkeansvarlig for privatlivets praksis på andre websteder eller tredjefesttjenester. Vi opfordrer vores brugere til at være opmærksomme, når de forlader voreswebsted for at læse fortrolighedserklæringerne for hvert eneste websted, derindsamler personligt identificerbare oplysninger. Du skal træneforsigtighed og se på den fortrolighedserklæring, der gælder for webstedet ispørgsmål.


7. Adgangsret og berigtigelse


Du har ret til at få adgang til og rette op på de oplysninger, der opbevares omdu. Hvis du ønsker at gøre dette, bedes du kontakte os privacy@masterclassapp.com. Du kan give verifikation af dinidentitet for at give en kopi af de oplysninger, vi har.


8. Brugerindhold og offentlig information inklusive onlineforum,Brugergenereret indhold, blogs og profiler


Når du bruger Tjenesten, kan du vælge at videregive alle oplysningerom dig selv til Cantina-sider eller -spil via sociale netværk ellerikke i chat eller i blogs, opslagstavler, online fora, beskederboards (“Offentlige websteder”) og anden funktionalitet og kan give digmed mulighed for at oprette, indsende, sende, vise, sende,udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materiale tilCantina og / eller til eller via Cantina Application, inklusive udenbegrænsning, tekst, skrifter, fotografier, grafik, kommentarer,forslag eller personligt identificerbare oplysninger eller andet materiale("Brugerindhold").


Alt materiale eller information, du sender til offentlige websteder, er offentligeoplysninger og vil blive behandlet som ikke-fortrolige ogikke-proprietær og kan ikke betragtes som privat eller dækket afvilkårene i denne fortrolighedspolitik. Du kan ikke forvente nogen personlige databeskyttelse i et sådant tilfælde.

Du er muligvis opmærksom på det ved at offentliggøre sådanne oplysninger omdig selv eller andre oplysninger, du måtte betragte som personlige:

I nogen af ​​disse tilfælde er Cantina ikke ansvarlig for personligtidentificerbare oplysninger, du kan vælge at videregive offentligt til nogen afdisse offentlige websteder eller nogen brug, der kunne udføres af andre brugere afsådanne personligt identificerbare oplysninger. Cantina er ikke ansvarligtil enhver brug af et sådant brugerindhold, der er offentliggjort på et offentligt websted


Du accepterer, at du ejer rettighederne til ethvert brugerindhold, der sendes på enOffentlige websteder, herunder retten til at tildele alle rettigheder oglicenser i disse vilkår uden Cantina pådrager sig nogen tredjepartforpligtelser eller ansvar som følge af dets udøvelse af rettighedernedertil givet heri af dig.

Du giver Cantina det ubetingede, ubegrænsede, ubegrænsede,verdensomspændende, uigenkaldelig, evig royaltyfri ret og licens tilbruge, distribuere, reproducere, vært, kopiere, videregive, sælge, videresælge,transmittere, offentliggøre, underlicensere, vise, udføre, udsende, ændre,lave afledte værker fra, overskrift, gemme, oversætte, arkivere ellerpå anden måde udnytte på nogen som helst måde, hele eller dele af dinBrugerindhold, som du har bidraget til, til ethvert formåloverhovedet, i ethvert og alle formater; på eller gennem ethvert og alle medier,software, formel eller medium, der nu er kendt eller i det følgende kendt; og med enhverteknologi eller enheder, der nu er kendt eller herefter udviklet og tilannoncere, markedsføre og fremme det samme.


Det er specificeret, at Cantina ikke kan udøve redaktionel kontrolundtagen for at håndhæve tredjeparts rettigheder og indholdsbegrænsningernår overtrædelser bringes til Cantina opmærksomhed inden forgældende lov.


Cantina er ikke forpligtet til at acceptere, vise, gennemgå, overvåge,opretholde eller håndhæve enhver brugers intellektuelle ejendom for enhver brugerIndhold. Brugerindhold kan når som helst slettes af Cantina fra enhverOffentligt websted uden varsel af nogen grund.


9. Forældres deltagelse


Som en påmindelse om Facebook-politikken skal du gøre det, hvis du er under 13 årikke forsøge at registrere dig på Facebook eller give noget personligtoplysninger om dig selv. I et sådant tilfælde har du ikke lov til detSpil eller få adgang til Cantina-sider eller -spil eller et af vores offentlige websteder. Hvisdu tror, ​​at vi muligvis har oplysninger fra et barn under alderen13, bedes du kontakte os på privacy@masterclassapp.com.


Vi anbefaler kraftigt, at mindreårige, der er 13 år eller ældre, spørger deresforældre om tilladelse, før de kontakter andre brugere igennemCantina Services, sender enhver information om sig selv til nogenvia Internettet eller gennem offentlige websteder, og vi opfordrer tilforældre at lære deres børn om sikker internetbrugspraksis.Forældrekontrol skal aktiveres via operativsystemet ellerbrowser, der bruges af mindreårige. Cantina fraskriver sig ethvert ansvar formulige Cantina-tjenester brugt af mindreårige uden tilsyn.


Materialer, der hjælper forældre med at tale med deres børn om sikkert internetbrug findes på denne Facebook-hjælpeside.


© 2013 Cantina Software SAS, Alle rettigheder forbeholdes.