Personvernregler for Masterclass


1. Objekt og omfang


Denne personvernerklæringen gjelder tjenester som drives av CantinaProgramvare SAS , 60 rue Saint Sabin 75011 Paris - Frankrike(“Cantina”). Cantina er registrert under de franske selskapeneregistrering av Paris (75) # 524 287 646.


Cantina er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet.Bør vi be deg om å oppgi viss informasjon som du kan væreidentifisert når du bruker dette nettstedet, vil det bare brukes i samsvarmed denne personvernerklæringen.


Cantina personlige tjenester består av blant annet programvaresom kan legges inn på et nettsted eller lastes ned, hvilken som helst applikasjon ellerspill eller online forum tilgjengelig eller ikke via sosiale nettverkeller kjører på Cantina-servere (Cantina Application), alt innhold,informasjon eller relatert dokumentasjon, all informasjon eller emner lagettilgjengelig gjennom Cantina Applications, all informasjon eller emner ellerbrukergenerert innhold gjort tilgjengelig gjennom Cantina Applications,(samlet, “Tjenesten”).


Målet med denne personvernpolitikken er å angi hvordan Cantina samler inn,bruker og beskytter all informasjon du gir Cantina når du brukerdette nettstedet. Ved å bruke Tjenesten, samtykker du i innsamlingen ogbruk av din personlige informasjon som beskrevet i personvernreglene.Cantina kan endre denne policyen ved å oppdatere denne siden. Du bør sjekkedenne siden med jevne mellomrom for å sikre at du er enig i eventuelle endringer.

Denne policyen ble sist oppdatert 20. august 2013.


2. Det vi samler inn, begrenser


Vi kan samle inn følgende data fra profilen din fra deg i rekkefølgefor å gi tilgang til tjenesten: navn, adresse / sted, kjønn, datoav fødsel, lekevaner og hobbyer, kontaktdetaljer som e-postadresse, hjemmeside eller brukernavn for andre sosiale nettverk eller øyeblikkeligmeldingsnettverk, som du gir.


Hvis tjenesten brukes via Facebooks sosiale nettverksside,vi samler ikke inn personlig informasjon gitt av Facebook, ii samsvar med Facebooks personvernregler. Imidlertid på dette tidspunktet og ii samsvar med en slik policy, får vi tilgang til og oppbevarer maksimalt 24åpner følgende informasjon: fornavn og "fan" -status. Nårkreves vil vi oppdatere personvernreglene våre for å gjenspeile enhver endring avFacebooks personvernregler.

Når du identifiserer deg på en tjeneste, kan du identifisere deg selvgjennom en sosial nettverkskonto der Cantina kan mottatilleggsinformasjon om profilen din og ID-en din for detnettstedet.


Vi kan tilby deg muligheten til å sende inn annen informasjon omdeg selv (som kjønn, alder, yrke, hobbyer, interesser, zipkode osv.), eller vi kan være i stand til å samle inn informasjonen fra det sosialenettverkssystemer som du har brukt Cantina Service på (ii samsvar med vilkårene for bruk av disse systemene), som da villeogså dekkes av denne personvernerklæringen.

Når du bruker en tjeneste via siden for sosiale nettverk, eller bruker ensosiale nettverksapp på andres side, kan vi registrere informasjonangående bruk av den aktuelle tjenesten og også annen informasjonsom kan være synlig på profilen din og det sosiale nettverketi samsvar med de relevante bruksvilkårene på denne siden. Som et eksempel,vi kan registrere og vise informasjon, for eksempel dine høye poengsum, forumranger og titler, forumets online status, spilløktens varighet ogspillutfordringer, ønskelister, tilbudslister, som du ønsker å sende tilprofilsiden din, eller når du inviterer nye medlemmer til nettverket ditt ellersende meldinger gjennom tjenesten.

Merk: Vær oppmerksom på at hvis du sender meldinger eller legge materialetinneholder personlig informasjon på en slik sosial nettverksside, eller et innlegget emne til en offentlig synlig side eller et tilgjengelig forum på CantinaTjenester, den informasjonen kan samles inn og brukes av andre. Dukan avslutte kontoen din når som helst som vil fjerne profilen dinog annen personlig informasjon fra syne. Cantina kan imidlertid (mener ikke forpliktet til å) oppbevare informasjon om deg som er på systemetetter oppsigelsen. Ta kontakt med Cantina for å avsluttekonto eller for andre spørsmål angående din personligeinformasjon.


Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende informasjon som samles inn avCantina. I tillegg til vår direkte innsamling av informasjon, vårtredjeparts tjenesteleverandører (for eksempel betalings- og tilbudsleverandører )som kan tilby betalingstjenester (gjennom mikrobetalinger eller annonser) eller CPAtilbud kan samle inn eller få andre til å samle inn bankopplysninger, telefonnumreeller e-postadresser fra deg. Vi kontrollerer ikke hvordan disse tredjepartene bruker slik informasjon, men vi ber dem oppgi hvordan de gjør detbruke personlig informasjon gitt til dem. Noen av disse tredjepartenekan være mellommenn som kun fungerer som lenker i distribusjonenkjede, og ikke lagre, oppbevare eller bruke informasjonen gitt til dem.Du bør alltid gjennomgå retningslinjene for tredjeparts tjenester ognettsteder for å sikre at du er komfortabel med måtene de gjørbruk informasjon du deler med dem. Vi garanterer ikke at devil følge reglene våre.


3. Hva vi gjør med informasjonen vi samler inn


Merk: vi kan overføre noe av din informasjon utenfor hjemmetland, eller utenfor Frankrike eller Europa for å administrere dinregnskap. Noen land har kanskje ikke tilsvarende databeskyttelselovgivning som beskytter bruken av din personlige informasjon. Avsende inn informasjon til Cantina Service som beskrevet ovenfor, degsamtykke til at slike overføringer finner sted.

Vi selger eller leier ikke personlig informasjon til tredjepartermen vi kan bruke visse opplysninger om deg som ikke er personlig.Cantina, visse av partnerne og hver av deres entreprenører ogansatte kan se innholdet som du overfører til tjenesten tilyte Tjenesten eller utføre visse nødvendige oppgaver angåendeService.


Vi bruker din personlige informasjon til å administrere registreringen og tilpersonliggjøre besøkene dine på nettstedet og tjenesten du tilbyradgang. Vi kan også vise målrettede annonser på nettstedet vårt ellerTjenestesider basert på din personlige informasjon, men vil ikke gipersonlig informasjon til annonsørene hvis du ser på et målrettetannonse. Når det gjelder for eksempel visse egenskaper (en aldergruppe, et kjønn ...), eller et segment av den gruppen.

Vi kan bruke samlet informasjon for sporingnettstedsbruk av nettstedet og for å hjelpe oss med å forbedre vårtService og for forsknings- og analyseformål. Vi kan passere detteinformasjon til tredjeparter. Den samlede informasjonen og statistikkenvil imidlertid ikke inneholde detaljer som kan brukes til å identifiseredu.


Cantina kan utlevere informasjon om deg til tredjepartpartnere for å kunne tilby tjenesten, løse tjenesteproblemer ogrette feil i Tjenesten, for å kommunisere med deg omService eller betalinger eller CPA-tilbud, for å gi deg reklame ogsalgsfremmende informasjon i forbindelse med tjenesten, og for å forbedredin erfaring med tjenesten. Dette gir imidlertid ikke enuavhengig rett til å dele denne informasjonen.


4. Sikkerhet


Vi er forpliktet til å sikre at informasjonen din er sikker. IFor å forhindre uautorisert tilgang eller avsløring, har viimplementerte rimelige tekniske og organisatoriske tiltak designetfor å sikre din personlige informasjon mot utilsiktet tap og frauautorisert tilgang, bruk, endring eller avsløring.


5. Overføring av informasjon


Vi forbeholder oss retten til å overføre din personlige informasjon itilfelle eierskapsoverføring av Cantina eller i tilfelle fusjon ellerannet oppkjøp med et annet selskap relatert til virksomheten ellerTjeneste som samlet inn slik informasjon.


6. Hvordan vi bruker informasjonskapsler


En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på datamaskinensharddisken med din tillatelse. Når du er enig, blir filen lagt til oginformasjonskapslen hjelper deg med å analysere nettrafikk eller gir deg beskjed når du besøker enbestemt nettsted. Informasjonskapsler lar webapplikasjoner svare på deg somen person ved å kjenne deg igjen når du kommer tilbake på nettstedet. Nettetapplikasjonen kan skreddersy driften til dine behov, liker ogmisliker ved å samle og huske informasjon om dinpreferanser.


En informasjonskapsel gir oss på ingen måte tilgang til datamaskinen din eller noe annetinformasjon om deg, annet enn dataene du velger å dele medoss.


Du kan velge å godta eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettleseregodtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleseren dininnstilling for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det. Dette kan hindre deg i å gjøre detdra full nytte av nettstedet.

Informasjonskapsler kan være knyttet til disse annonsene for å aktivereannonsør for å spore antall anonyme brukere som svarer påkampanje. Vi har ikke tilgang til eller kontroll av informasjonskapsler plassert avtredjeparter


6. Lenker til andre nettsteder


Cantina Services kan inneholde lenker til andre nettsteder. Det er vi ikkeansvarlig for personvernpraksis på andre nettsteder eller tredjefesttjenester. Vi oppfordrer brukerne til å være oppmerksomme når de forlater vårnettstedet for å lese personvernerklæringene for hvert eneste nettsted somsamler inn personlig identifiserbar informasjon. Du bør treneforsiktighet og se på personvernerklæringen som gjelder for nettstedet ispørsmål.


7. Tilgangsrett og utbedring


Du har rett til å få tilgang til og rette på informasjonen som holdes omdu. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss på privacy@masterclassapp.com. Du kan gi bekreftelse av dinidentitet for å gi en kopi av informasjonen vi har.


8. Brukerinnhold og offentlig informasjon inkludert online forum,Brukergenerert innhold, blogger og profiler


Når du bruker tjenesten, kan du velge å avsløre all informasjonom deg selv til Cantina-nettsteder eller spill gjennom sosiale nettverk ellerikke, i chat eller i blogger, oppslagstavler, online fora, meldingerboards (“Offentlige nettsteder”) og annen funksjonalitet og kan gi degmed muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre,utføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale tilCantina og / eller til eller via Cantina Application, inkludert, utenbegrensning, tekst, skrifter, fotografier, grafikk, kommentarer,forslag eller personlig identifiserbar informasjon eller annet materiale("Brukerinnhold").


Alt materiale eller informasjon du overfører til offentlige nettsteder er offentliginformasjon og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell ogikke-proprietær og kan ikke betraktes som privat eller dekket avvilkårene i denne personvernerklæringen. Du kan ikke forvente noen personlige databeskyttelse i et slikt tilfelle.

Du kan være klar over at ved å offentliggjøre slik informasjon omdeg selv eller annen informasjon du måtte betrakte som personlig:

I noen av disse tilfellene er ikke Cantina ansvarlig for det personligeidentifiserbar informasjon du kan velge å utlevere offentlig til noen avdisse offentlige nettstedene, og heller ikke noe bruk som kan gjøres av andre brukere avslik personlig identifiserbar informasjon. Cantina er ikke ansvarligfor all bruk av slikt brukerinnhold lagt ut på ethvert offentlig nettsted


Du godtar at du eier rettighetene til alt brukerinnhold som er lagt ut på enOffentlige nettsteder, inkludert retten til å gi alle rettighetene oglisenser i disse vilkårene uten at Cantina pådrar seg noen tredjepartforpliktelser eller ansvar som følge av dets utøvelse av rettighetenegitt til dette av deg.

Du gir Cantina det ubetingede, ubegrensede, ubegrensede,verdensomspennende, ugjenkallelig, evig royaltyfri rettighet og lisens tilbruke, distribuere, reprodusere, vert, kopiere, avsløre, selge, videreselge,overføre, publisere, underlisensiere, vise, utføre, kringkaste, modifisere,lage avledede verk fra, tittel, lagre, oversette, arkivere ellerellers utnytte på noen som helst måte, hele eller deler av dinBrukerinnhold som du har bidratt til, for ethvert formåloverhodet, i alle formater; på eller gjennom alle medier,programvare, formel eller medium som nå er kjent eller heretter kjent; og med hvilken som helstteknologi eller enheter som nå er kjent eller heretter utviklet og tilannonsere, markedsføre og markedsføre det samme.


Det er spesifisert at Cantina ikke kan utøve redaksjonell kontrollbortsett fra å håndheve rettighetene til tredjeparter og innholdsbegrensningernår brudd blir gjort oppmerksom på Cantina innengjeldende lov.


Cantina har ingen forpliktelse til å godta, vise, gjennomgå, overvåke,opprettholde eller håndheve brukerens intellektuelle eiendom til enhver brukerInnhold. Brukerinnhold kan slettes når som helst av Cantina fra hvilket som helstOffentlig side uten varsel av noen grunn.


9. Foreldres deltakelse


Som en påminnelse om Facebook-policyen, vennligst gjør det hvis du er under 13 årikke prøv å registrere deg på Facebook eller gi noe personliginformasjon om deg selv. I et slikt tilfelle har du ikke lov til detSpill eller få tilgang til Cantina-nettsteder eller spill eller noen av våre offentlige nettsteder. Hvisdu tror at vi kan ha informasjon fra et barn under alderen13, vennligst kontakt oss på privacy@masterclassapp.com.


Vi anbefaler på det sterkeste at mindreårige fra 13 år eller eldre spør om detforeldre om tillatelse før de kontakter andre brukere gjennomCantina Services, sender informasjon om seg selv til hvem som helstover Internett, eller gjennom offentlige nettsteder, og vi oppfordrer tilforeldre å lære barna sine om sikker bruk av internett.Foreldrekontroll bør aktiveres via operativsystemet ellernettleser som brukes av mindreårige. Cantina fraskriver seg ethvert ansvar formulige Cantina-tjenester brukt av mindreårige uten tilsyn.


Materiell som hjelper foreldre å snakke med barna om trygt internettbruk finner du på denne Facebook-hjelpesiden.


© 2013 Cantina Software SAS, Med enerett.